EGYÉBKÉNT

"Még nem jutottunk el odáig,
hogy ott legyünk"

Én egyébként szeretem ...
Antall Józsefet, mert nemesen konzervatív,
Göncz Árpádot, mert bácsi,
Boross Pétert, mert kemény fiú,
Kónya Imrét, mert jogfolytonos,
Kulin Ferencet, mert esendő,
Nahlik Gábort, mert teljesít,
Csúcs Lászlót, mert túlteljesít,
Orbán Viktort, mert kemény,
Surján Lászlót, mert lágy,
Pető Ivánt, mert apás,
Pálfy G. Istvánt, mert vannak fülei,
Torgyán Józsefet, mert tréfás,
Jeszenszy Gézát, az Uborkában,
Csurka Istvánt, mert egy döglött akna,
Szerjózsát, mert fasza gyerek,
Schamschula Györgyöt, mert helytáll,
Horn Gyulát, mert kicsi,
Nagy Sándort, mert nagy,
Sevardnadzét, mert dzsigit,
Borisz Jelcint, mert ő meg a vodkát,
Gorbacsovot, mert lemondott,
Feledy Pétert, mert felmondott,
Szabad Györgyöt, mert  a XIX. szd. üzenete,
Esterházy Pétert, mert  a XXI. szd. üzenete,
Fodor Gábort, mert Cassandra üzenete,
Eörsi Istvánt, mert  az én üzenetem,
Konrád Györgyöt, mert nem üzen,
Kossuth Lajost, mert azt üzente,
Lezsák Sándort, mert annyira szerény,
a papot, mert szent,
a püspököt, mert álszent,
Pozsgai Imrét, mert teljes fegyverzetben ugrott ki Csoóri Sándor fejéből,
Ungár Klárát, mert csak,
Thürmer Gyulát, mert tántoríthatatlan,
A POFOSZ-t, mert eltökélt,
Chrudinák Alajost, mert médium (média ?, Médea ?),
Haraszti Miklóst, mert valakinek őt is kell szeretnie,
Bethlen Istvánt, mert rajta nincs mit szeretni,
Horváth Balázst a szakálláért,
Zsigmond Attilát a bajuszáért,
Katona Tamást a hajáért és a bajuszáért,
Szabó Tamást a két szép szeméért,
Palotás Jánost, mert a körme alatt is pénz van,
Kuncze Gábort, mert még humoránál van,
Mádl Ferencet, mert nem ismerem,
Gárdos Pétert, mert ismerem,
Zwack Pétert, mert határozott,
Clintont, mert határozatlan,
Sebeők Jánost, mert beők,
M.G.P.-t, mert szerette Feleki Kamillt,
T.G.M.-t, mert fölényes,
Klapka Györgyöt, mert ravasz,
Bánó Andrást, mert nem elég ravasz,
Bod Péter Ákost, mert  visszafogott,
Sára Sándort, mert  törököt fogott,
Hankiss Elemért, mert független,
az ónt, mert függő,
Fellinit, mert ő volt Fellini,
a barátaimat, mert vannak,
és a bús pesti népet.

Rosta Máriát: őt nem szeretem.

"Élet és Irodalom" - 1993.


top